Tycho Brahe lät 1584 bygga ett observatorie på ön Ven. Det är den första byggnad i Europa som uppförts med det enda syftet att tjäna som astronomiskt observatorium.