Under franska revolutionen infördes tiodagarsvecka och treveckorsmånad i Frankrike. Baserat på decimalsystemet hade därför en dag tio timmar, var timme bestod av hundra minuter och varje minut av hundra sekunder. När Napoleon kom till makten återinförde han det gamla systemet (det som vi fortfarande har) för att blidka påven och systemet med tiotimmarsdagar användes därför bara i 13 år.