Under en dag kan en myrslok äta mer än 30000 myror.