Omkring 50 000 personer brändes på bål i Europa fram till år 1700 då häxjakterna upphörde. Män såväl som kvinnor anklagades och dömdes för häxeri, då rädslan för svart magi och häxor nådde sin kulmen på 1600-talet.