Högersidan i en bok kallas recto. Vänder man på bladet kallas vänstersidan verso.