Harriet Andersson, Dorothy Lamour, och Kim Novak alla har arbetat som hisskötare.