Flodhästar kan öppna sina käkar nästan 180 grader.