En blixt är inte så bred, i regel bara mellan 2 och 4 centimeter men kan vara upp till 15 centimeter stora. Dock är längden desto mer imponerande - vanligtvis mellan 300 meter och 3 kilometer.