Eiffeltornets alla balkar hålls samman av 2,5 miljoner nitar.