Den nordamerikanska ökenråttan dricker ingen vätska utan tar upp all vätska den behöver från maten den äter.