Den enda muskel på människan som inte ligger dold under huden är tungan.