Åtminstone 129 journalister dödades år 2004, mer än en tredjedel i Irak.