Återvinning är vanligt i filmer, exempelvis så är dekoren från Axis Kemikaliefabrik i Batman överbliven dekor från klassikern Alien och mycken takdekor och byggnader i Matrix användes i Dark City från året innan.