Angora är ett mycket mjukt och finfibrigt hår, ibland felaktigt kallat ull, som kommer från angorakaninen. Detta ska inte blandas ihop med angoragetens ull som ska kallas mohair.